Ποδολογία

Κάτοχος πτυχίου ποδολογίας. Μέλος συλλόγου ποδολόγων ποδιάτρων Ελλάδος.

Εξειδίκευση σε παθήσεις που αφορούν τον άκρο πόδα, προβλήματα με διαβητικό πόδι, πτώσεις μεταταρσίων, πτερναλγίες, μεταταρσαλγίες, σφυροδακτυλίες, κάλοι, μύκητες, πλατυποδίες, κοιλοποδίες κλπ